Nádražní 381/9, Mohelnice 789 85
+420 733 748 748

Peníze nebo život!

Životní pojištění (ŽP) a jeho základním nastavení a využití.

Sjednání ŽP má všeobecně největší smysl tehdy, potřebujeme-li zajistit rizika, která mají souvislost s dlouhodobou ztrátou pravidelného příjmu, a rizika, při kterých vznikají další finanční náklady. Z tohoto stejného prostého důvodů není Sluníčko, Žabka, Brouček, ani žádné jiné dětské pojištění tím nejlepším pojištěním pro dítě, ale je jím dobře pojištěný rodič, který na rozdíl od dítěte je výdělečně činný. Ztráta příjmu rodiče bude mít totiž pro rodinu logicky větší ekonomický dopad, než léčba zlomené nohy z fotbálku vašeho puberťáka. Náklady na trvalé následky dítěte a jiné, však vyvracet nechci.

K těm nejvýznamnějším rizikům se dle důležitosti sestupně řadí pojištění invalidity, trvalých následků úrazu, závažných onemocnění a v neposlední řadě pojištění smrti z jakékoliv příčiny. Individualitou může být pojištění smrti, které pozbývá významu u osob, jež jsou dostatečně finančně zajištěny nebo na nich není nikdo finančně závislý (nezaopatřené děti, manželka, nesplacený úvěr, …). V případech, kdy pojištěným má být zadlužená rodina bez vlastního majetku, je však důležité až nutné sjednání pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Naprosto zbytečným pak může být úrazové pojištění, jste-li úředníček, pro nějž je největším rizikem skartovačka papíru či strava v závodní jídelně.

Jak vysoké krycí částky sjednat, aby vám pojištění řešilo vaše případné potřeby? To je odpověď skoro na celou další stránku, ale takovým nepsaným pravidlem však je, že výše částek se má rovnat zhruba 3 – 5 letům vašeho příjmu. U připojištění trvalých následků se pak počítá s celkovou ztrátou příjmu po zbytek produktivního života pojištěného, tedy do jeho důchodového věku. Svůj důchodový věk si spočítejte třeba tady.

Závěrem: Při výběru a nastavením ŽP je třeba být co nejvíce objektivní. Dnes již dostupné srovnávače jsou propracované, ale zkušenosti zprostředkovatele s výlukami či plněním škod prozatím nenahradí. Zapomeňte také na spoření v ŽP, které někteří rádoby poradci a pojišťovací agenti argumentují daňovou uznatelností a výhodností fondů. Není tomu tak. Ukazatel TANK, vyjadřující celkovou nákladovost produktů pravidelného investování, nám u některých investičních životních pojištění (IŽP) rozkryl hodnoty až ve výši 25% ze zaplacených vkladů. Naopak hodnoty TANK u samotných podílových fondů, na jejichž principu fungují veškerá IŽP, se pohybují od 1% do 4%, což vaši peněženku zajisté velice příjemně potěší.

Přistupujte tedy k pojištění jako k nástroji, který má především ochránit propad vašeho příjmu v nepříjemných životních událostech. Jsou to právě ty události, při kterých nechceme a nemáme sílu řešit peníze, ale naopak se chceme v první řadě postarat o sebe samé či naše blízké.

Comments are closed.